Avallon - linki ( Avallon Sp. z o.o. )

Witamy na stronie firmy Avallon, która zajmuje się pozyskiwaniem lokalizacji, wyszukiwaniem terenów pod planowną inwestycję. Avallon wykonuje również odpowiednie raporty z obszaru poszukiwań proponowanego miejsca lokalizacji bazowej i jest doskonałym partnerem w takich celach.

Zapraszamy siedziby Avallon w Poznaniu i oddziału w Katowicach.

polski english deutsch
Home

Zakres usług świadczonych dla operatorów telefonii komórkowej w ramach projektów telekomunikacyjnych

 • pozyskiwanie lokalizacji
  • wyszukiwanie terenów i obiektów pod planowaną inwestycję
  • wykonanie raportów z obszaru poszukiwań proponowanego miejsca lokalizacji stacji bazowej
  • kompletna obsługa formalnoprawna, analiza stanu prawnego nieruchomości i umocowań prawnych właściciela lub jego reprezentanta, zmierzająca do zawarcia odpowiedniej umowy cywilnoprawnej z właścicielem nieruchomości (umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży, ustanowienie użytkowania)
 • prace projektowo-administracyjne
  • wykonanie projektów budowlanych i konstrukcyjnych
  • wykonanie projektów technologicznych
  • wykonanie projektów zagospodarowania terenu
  • wykonanie projektów elektroenergetycznych
  • wykonanie opracowań, raportów i analiz oddziaływania stacji na środowisko
  • wykonanie opinii technicznych i ekspertyz technicznych
  • wykonanie studiów krajobrazowych i przyrodniczych
  • wykonanie badań geotechnicznych
  • opracowanie wystąpień do instytucji administracji samorządowej i rządowej oraz koordynacja procesu administracyjnego związanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę
  • reprezentowanie inwestora w postępowaniu administracyjnym w trybie odwoławczym
 • prace budowlano-montażowe
  • wykonywanie robót ziemnych: wykop, zbrojenie, szalowanie, fundamenty, drogi dojazdowe
  • prefabrykacja i cynkowanie konstrukcji stalowych
  • montaż obiektów wieżowych: kratowych i strunobetonowych
  • prace elektroenergetyczne
  • zagospodarowywanie terenu
  • budowa stacji bazowych na obiektach istniejących (budynki mieszkalne, biurowe, wieże kościołów, kominy)
 • prace instalacyjne
  • instalacje systemów antenowych GSM/DCS/UMTS
  • instalacje systemów radiolinii PDH
  • instalacje siłowni telekomunikacyjnych
  • instalacje transmisyjne (łącza stałe)
  • instalacje WLAN
  • specjalistyczne pomiary torów antenowych oraz łączy radiowych
oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości
oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości
oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości