Avallon - linki ( Avallon Sp. z o.o. )

Witamy na stronie firmy Avallon, która zajmuje się pozyskiwaniem lokalizacji, wyszukiwaniem terenów pod planowną inwestycję. Avallon wykonuje również odpowiednie raporty z obszaru poszukiwań proponowanego miejsca lokalizacji bazowej i jest doskonałym partnerem w takich celach.

Zapraszamy siedziby Avallon w Poznaniu i oddziału w Katowicach.

polski english deutsch
Home

Oferta

Nasza oferta obejmuje kompleksową realizację biogazowni:
 • Analizę formalnoprawną lokalizacji w celu określenia jej przydatności dla potrzeb budowy biogazowni
 • Przeprowadzenie lub koordynację prac planistycznych związanych z lokalizacją biogazowi
 • Analizę dostępności źródeł substratu, a w przypadku źródeł niezapewniających ciągłości dostaw – poszukiwanie dodatkowych źródeł substratu
 • Dokonanie uzgodnień z gestorami sieci, w szczególności z Zakładem Energetycznym w kwestii przyłączenia instalacji
 • Wykonanie analizy wpływu instalacji na sieć elektroenergetyczną
 • Uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień
 • Wykonanie dokumentacji geologicznej i geodezyjnej
 • Wykonanie dokumentacji środowiskowej
 • Wykonanie analizy biotechnologicznej substratu
 • Wykonanie dokumentacji technicznej
 • Wykonanie analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
 • Przygotowanie dokumentacji i wniosków niezbędnych do pozyskania dofinansowania z funduszy krajowych i europejskich
 • Budowę i oddanie do użytkowania biogazowni
oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości
oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości
oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości