Avallon - linki ( Avallon Sp. z o.o. )

Witamy na stronie firmy Avallon, która zajmuje się pozyskiwaniem lokalizacji, wyszukiwaniem terenów pod planowną inwestycję. Avallon wykonuje również odpowiednie raporty z obszaru poszukiwań proponowanego miejsca lokalizacji bazowej i jest doskonałym partnerem w takich celach.

Zapraszamy siedziby Avallon w Poznaniu i oddziału w Katowicach.

polski english deutsch
Home

biogazownia - korzyści

Korzyści dla inwestorów

Biogazownia jest przedsięwzięciem, które może przynieść różne korzyści, w zależności od przyjętego modelu inwestowania. Podstawową korzyścią są przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia (tzw. „zielonych certyfikatów”). W przypadkach gdy możliwa jest sprzedaż ciepła wyprodukowanego przez biogazownię, dodatkowym źródłem dochodu są zyski ze sprzedaży ciepła oraz świadectw pochodzenia (tzw. „żółtych certyfikatów”).

Korzyści dla dostawców substratu

Dzięki funkcjonowaniu biogazowni możliwe jest pozbywanie się wielu odpadów, które wymagają szczególnego traktowania lub kosztownej utylizacji. Z tego powodu biogazownie mogą stanowić interesujące rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które w wyniku swej działalności wytwarzają duże ilości odpadów.

Biogazownia jest także interesującym rozwiązaniem dla hodowców bydła i trzody chlewnej dzięki możliwości pozbywania się obornika i gnojowicy przy jednoczesnej możliwości pozyskania dobrej jakości nawozu z masy pofermentacyjnej.

Dla rolników produkujących rośliny mogące stanowić biomasę używaną w biogazowni (np. kukurydza) korzyścią z funkcjonowania biogazowni jest możliwość zawarcia długoterminowych umów kontraktacyjnych na dostawę substratu.

Korzyści dla gmin i społeczności lokalnych

Biogazownia jako rozwiązanie zaawansowane technicznie oraz novum w zakresie ekologicznego pozyskiwania energii może stać się źródłem pozytywnych przemian w świadomości ekologicznej mieszkańców, a także wpłynąć pozytywnie na wizerunek gminy jako miejsca przyjaznego nowoczesnym technologiom oraz miejsca, gdzie ochrona środowiska ma duże znaczenie.

Ponadto, istnienie biogazowni może przełożyć się na:
  • dodatkowe dochody do budżetu gminy pochodzące z podatków
  • powstawanie dodatkowych miejsc pracy
  • powstanie lokalnego źródła energii, przede wszystkim energii cieplnej, która może zostać wykorzystana do ogrzania obiektów użyteczności publicznej
  • zachętę dla inwestorów, których procesy technologiczne wymagają stabilnego źródła ciepła
  • zmniejszenie uciążliwości odorowych oraz zanieczyszczenia wód gruntowych i podziemnych związanych z tradycyjnym wykorzystaniem obornika i gnojowicy
  • pozyskanie alternatywnego sposobu utylizacji odpadów organicznych powstających w zakładach przemysłowych zlokalizowanych na terenie gminy i gmin ościennych.

oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości
oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości
oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości