Avallon - główne obszary działalności ( Avallon Sp. z o.o. )

Witamy na stronie firmy Avallon, która zajmuje się pozyskiwaniem lokalizacji, wyszukiwaniem terenów pod planowną inwestycję. Avallon wykonuje również odpowiednie raporty z obszaru poszukiwań proponowanego miejsca lokalizacji bazowej i jest doskonałym partnerem w takich celach.

Zapraszamy siedziby Avallon w Poznaniu i oddziału w Katowicach.

polski english deutsch
Home

Główne obszary działalności

Dwa podstawowe obszary naszej działalności to: telekomunikacja bezprzewodowa oraz projektowanie i budowa infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej i biogazowej. Zajmujemy się szeroko pojętą obsługą inwestycji - od koncepcji po oddanie obiektu do eksploatacji - w tym m.in.: opracowaniem koncepcji lokalizacji obiektu w terenie, weryfikacją formalnoprawną lokalizacji, pozyskaniem danych do projektowania i wykonaniem dokumentacji technicznej, przeprowadzeniem procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonaniem robót budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W zakresie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii zajmujemy się również przygotowaniem dokumentacji niezbędnej dla pozyskania finansowania z funduszy krajowych oraz ze środków Unii Europejskiej.

oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości
oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości
oferta współpracy dla właścicieli nieruchomości